Cách Khóa Facebook Và Mở Khóa Nick Facebook

Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn

Tai facebook ve dien thoai phù hợp với dòng điện thoại của bạn:

Cho phiên bản cho máy Java

Cho phiên bản cho máy Android
icon_down facebook_Android.apk - 914.21 KB
Cách Khóa Facebook Và Mở Khóa Nick Facebook

Cách Khóa Facebook Và Mở Khóa Nick Facebook

1. Truy cập vào địa chỉ: facebook.com/help/delete_account

2. Xác nhận khóa tài khoản của mình và sẽ chờ trong một vài tuần nếu bạn không tiến hành mở khóa facebook của mình thì tài khoản facebook của bạn sẽ được khóa vĩnh viễn lại.

Khi bạn muốn mở lại facebook của mình thì có một cách an toàn và rất sáng tạo do facebook nghĩ ra đó là nhận diện bạn bè để có thể mở khóa lại tài khoản. Bạn sẽ được xem các bức ảnh của bạn bè và chỉ cần bạn nêu rõ tên họ và các thông tin liên quan tại facebook của nhóm người bạn đó thì bạn sẽ tự động được mở lại tài khoản facebook, Tải về facebook cho điện thoại hoặc bạn cũng có thể sử dụng facebook của mình để bắt đầu.

15 comments on this post.
 1. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Công ty thiết kế web bất động sản:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 2. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | tainghebluetooths:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 3. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Chăn ga gối oanh hương:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 4. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Thế giới số:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 5. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Tải game Vệ thần cho mobile:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 6. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Game BigKool cho Mobile:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 7. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Website đẹp cho mọi người:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 8. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | May đồng phục giá rẻ:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 9. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Tai game ban sung online:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 10. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Tai game ban sung:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 11. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | thietkewebseoweb:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 12. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Tải youtube cho điện thoại:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 13. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Game Võ Lâm dành cho mobile:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 14. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Công ty thiết kế web bán hàng giá rẻ:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]

 15. Hướng dẫn cách khóa một tài khoản facebook và mở khóa một tài khoản facebook | Công ty thiết kế web ô tô:

  [...] Cách khóa facebook và mở khóa facebook đơn giản với vài bước cơ bản bạn có thể thao tác nhanh chóng trên điện thoại hay máy tính của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn cách khóa và mở facebook trên mạng và chúng tôi cũng post lên đây bài viết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn [...]


© 2013 Mạng xã hội Facebook miễn phí - Sitemap website